Byggd för företagskala. Var snabb, trygg och säker utan att stagnera.
Experttjänster
Ditt center av framstående partners

Vill du uppleva en lyckad, smärtfri införningsresa? Vårt team av experttjänster – som hanterar det enda OutSystems Center of Excellence i Norden – kommer att vägleda din färdplan och stödja dina team med att övervinna dagliga utmaningar.


Vi håller dig på rätt spår när du testar din första pilotapp, när du godkänner din första stora app, när du utökar med flera appar eller med en strategisk app och när du optimerar din fabrik för en fullständig digital uppsättning. Experttjänster fokuserar för att förbättra din organisatoriska och tekniska möjlighet kopplad till utveckling, arkitektur, drift, underhåll, styrning och innovation.

Our area of expertise

Arkitektur

Vi konsulterar för en low code-arkitektur för att möjliggöra ordentligt skalbara, prestandaoptimerade, återanvändningsbara och säkra applikationer som är enkla att underhålla.

Genom att använda väl genomtänkta komponenter och programvara ”factory line” kan du uppnå tid-till-värde 3-4 gånger snabbare än tidigare. Integrera enkelt med allt – gamla system, befintliga produkter och befintliga molnleverantörer. Snabb leverans i linje med företagets arkitekturstyrning ger en stabil färdplan för dina nya och migrerade lösningar.

UX/UI

Vi designar med målet att dina användare ska tycka om att använda applikationen. Designmetoden utgår från människan, där nya beteenden tillgodoses av ny teknik.

Fokus på front-end-utveckling innebär att dina applikationer kommer ge en sammanhängande upplevelse för slutanvändaren, vilket i sin tur ger progressivitet för varje mikro-front och reaktivt innehåll för dem. Lösningarna är naturligt responsiva och live-stilguide ger ordentliga återanvändningsbara användargränssnitt genom hela applikationsportföljen.

DevOps

Vi hjälper till att implementera ett kulturskifte i DevOps som kan hjälpa dig att påskynda versionscyklerna, minska ledtiderna och förlänga livslängden på dina applikationer. Kontinuerlig leveranspipeline möjliggör en smidig övergång från utveckling till produktion med en enkel knapptryckning.

Vi arbetar tillsammans med dig för att möjliggöra CI/CD-integration med low code. I en värld där snabbhet är det väsentliga kan DevOps spara mycket tid åt dig.

AI & analyser 

Vi konsulterar för att utnyttja data och kunskap. Data finns överallt – mängden digital data fördubblas vartannat år – och det förändrar vårt sätt att leva.

Dataanalys kan hjälpa dig att bättre förstå ditt företag och din verksamhet, t.ex. kundinblick, processeffektivitet, effekter av personligt innehåll eller bedömning av genomförbarhet i FoU. Smart dataanalys kommer att förbättra företagets affärsresultat och skapa prediktiv analys som förutser beteenden.

Säkerhet

Vi ger råd om hur man undviker att öka hastigheten på bekostnad av säkerheten. I low code betyder säkerhet fördefinierade komponenter för autentisering och auktorisering, förebyggande av OWASP-säkerhetsöverträdelser och certifierad datacentersäkerhet för PaaS-utbud.

Integrerad beroendehantering för säkrade plugins är en del av plattformserbjudandet. Nätverk är en viktig del av de moderna tjänsterna och varje tjänst har isolerade nätverk.

Case studies
Lapland Safaris
Lapland safaris

Intresserad av en demo?

Fyll i formuläret nedan för att schemalägga din demo med en av våra lokala experter på OutSystem.

Kontakta våra medarbetare direkt

Mika Roivainen
Services Director
+358 40 060 3436
Ilkka Leinonen
Solutions Architect
+358 503 480 014