Low-Code konsultointi

Autamme sinua todentamaan  ja konkretisoimaan low-coden tuottaman liiketoimintahyödyn
 

Yrityksen järjestelmien ja prosessien kehittämisessä on usein runsaasti tarpeita, mutta rajallisesti resursseja.  eSystemsin asiantuntijoiden avulla tunnistat “low hanging fruitsit” eli kohteet, joihin sinun kannattaa ensimmäisenä laittaa aikaa ja resursseja, jotta voit parantaa käyttäjäkokemusta, asiakaskokemusta ja työntekijöiden sitoutumista sekä tuottaa kustannussäästöjä. eSystems auttaa myös evaluoimaan low-code kehittämisen hyödyt sinun yrityksellesi sekä valitsemaan teille sopivan low-code teknologian. 

LOW-CODE KONSULTOINTIMME

bg1
01

DIGITAALINEN TRANSFORMAATIO

HALUKAS MUUTOKSEEN?
 • Epäiletkö, ettei yrityksesi ole teknologisesti ajantasalla? 
 • Haluatko tehdä merkittäviä muutoksia digistrategiaan valmistautuaksesi tulevaisuuteen?
 • Haluatko muuttaa tekemisen painopistettä päivittäisistä vaatimuksista pitkän aikavälin kehittämiseen? 
Working together
Innovointi ja low-code muutoksen ajureina
Strateginen kumppanuus
Digitaalisen transformaation johtaminen on ratkaisevassa asemassa yrityksen liiketoiminnan menestymisen vauhdittajana.  eSystems ja low-code tarjoavat yrityksille modernin ratkaisun digitalisaatioon, liiketoimintaprosessien korjaamiseen, parhaiden käyttäjäkokemusten luomiseen ja yrityksen digitaalisen pääoman kerryttämiseen. Low-coden avulla voit helposti kehittää omaa uniikkia liiketoimintaasi tukevat core -järjestelmät tai täydentää valmisratkaisuiden toiminnallisuuksia, innovoimalla käyttäjien jokapäiväistä käyttöä ja prosessien virtaviivaistamista tukevia työkaluja.
Digitaalisen transformaation toteutus tapahtuu useimmiten asteittain, mutta taustalla on pidemmän aikavälin suunnitelma, jolla on ylimmän johdon vahva tuki. Joissain yrityksissä transformaation läpivieminen tarkoittaa kulttuurimuutosta kohti digitaalista ajattelutapaa sekä sitoutumista uuden osaamisen kehittämiseen. Tällöin työskentelemme rinnallasi kumppanina, joka auttaa luomaan yrityksellesi transformaation kannalta olennaisia kyvykkyyksiä. Kyvykkyydet voivat liittyä teknologiaan, digitaalisiin alustoihin, analytiikkaan, ihmisten osaamisen kasvattamiseen jne.
Transformaatiossa keskeissä roolissa on low-coden käyttöönotto digistrategian jalkautuksen mahdollistajana, sisältäen järjestelmien väliset integraatiot ja prosessien automaatiot. Low-coden avulla varmistat, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan digitaalisen muutoksen haasteet menestyksekkäästi.

Digital factory continuous delivery

 

Digital Factory
Isoissa digitaalisissa transformaatioissa on käynnissä useita projekteja samanaikaisesti. Silloin on tarpeellista pystyttää 'digitaalinen tehdas' eli Digital Factory. Kumppaninasi me olemme tukenasi digitaalisen tehtaan perustamisessa, sekä ohjaten tekemistä ja etenemistä, että tuoden osaavia resursseja tehtaaseen. 
Kokemuksemme digitaalisten tehtaiden pyörittämisestä varmistaa, että maailmalla opittuja parhaita käytäntöjä sovelletaan kaikilla neljällä STEP -ulottuvuudella: rakenne (structure), lahjakkuus (talent), ekosysteemi (ecosystems) ja prosessi (prosessi).
Tehdas tulee perustaa yrityksesi toimialueiden mukaisesti, ja sen tulee olla linjassa yrityksen vision, kehitysstrategian ja ratkaisuvaatimusten kanssa.
Innovointi
Palveluiden innovoinnissa on käytössä prototypointi, jotta palvelua voidaan testata käyttäjillä ja tehdä liiketoiminnallisia päätöksiä siitä, mitkä ideat menevät jatkoon. Low-code tukee innovaatiolaboratorion toimintaa, sillä sen avulla voidaan todella nopeasti rakentaa ensimmäiset prototyypit, jotka voivat sisältää esimerkiksi tekoälyä, VR:ää, ML:ää, IoT laitteita jne.
Low-code mahdollistaa arvokkaiden resurssien käyttämisen järkevästi ja auttaa sinua valitsemaan oikeat ideat jatkoon. Enää ei päätöksiä tarvitse tehdä teoreettisten arvonluonnin scenaarioiden perusteella.

Innovation lab enablement

 

Liity innovatiivisten yritysten joukkoon ja aloita digimatkasi jo tänään

eSystems on luotettava kumppani, kun liiketoimintasi suunnittelee ja toteuttaa digitaalista transformaatiota – se on helpompaa nyt kuin koskaan ennen

Varaa 15 minuutin tapaaminen aloitaaksesi matkasi jo tänään!
 
bg1
02

STRATEGIA JA YMPÄRISTÖT

HALUKAS MUUTOKSEEN?
 • Etsitkö kumppania, joka auttaisi luomaan tiekartan  ja ohjaamaan muutosta kanssasi?
 • Haluatko tehdä asioita yksinkertaisemmin ja samalla parantaa käyttäjäkokemaa?
 • Haluatko ymmärtää mikä on mahdollista low-coden avulla?
 
PALVELUSTRATEGINEN LÄHESTYMINEN
Jokaisen yrityksen digitaalisten palveluiden kehittäminen on yksilöllistä. Siksi räätälöimme suosituksemme kunkin yrityksen palvelustrategiaa ja tarpeita vastaaviksi. Suosituksia tehdessämme arvioimme mihin käytettävissä olevat varat ja resurssit kannattaa kohdentaa, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet ja kustannussäästöt voidaan saavuttaa
 
Aluksi tarkastelemme yrityksen strategiaa ja pohdimme yhdessä digitalisaatioon liittyviä näkökohtia sekä digitaalista muutosta, joka tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Tutkimme, miten low-code voi auttaa näiden näkökohtien ja tavoitteiden toteuttamisessa ja konkretisoimme low-coden hyötyjä perinteiseen koodaamiseen verrattuna. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että low-coden etuna on nopeampi kehittäminen, mikä mahdollistaa strategian nopeamman toteutuksen ja hyötyjen nopeamman ulosmittaamisen. 

Productive business meeting

LOW-CODE ARKKITEHTUURI & INTEGRAATIOT

eSystems auttaa yritystäsi low-code arkkitehtuurin suunnittelussa. Suunnitelma voi sisältää moderneja ja monipuolisia sovelluskehittämisen alustoja sekä myös integraatio- ja automaatiokehittämisen työkaluja. Rakentamamme Low-code Arkkitehtuuri & Integraatio-strategia konkretisoi low-code lähestymistavan etuja ja auttaa mittaamaan low-coden liiketoiminnallista vaikutusta. Työn tavoitteena tulee kokoajan olla yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.


Business presentation

Mistä aloitetaan?
 • Luodaan monikanavainen käyttökokemus (Omnichannel CX)
  • Luodaan käyttäjille saumaton käyttökokemus esim. hyödyntämällä yhtenäistä ja uudelleenkäytettävää Live Style Guidea
 • Perustetaan Master Data Management mallin hallinta huomioiden
  • Monikanavainen CX
  • IMACD prosessit
  • Raportointi
  • Analysointi
 • Luodaan toiminnallinen arkkitehtuuri
 • Kartoitetaan DA ekosysteemi
  • Automaatiot Workatoa käyttäen
  • ERP
  • Legacy
  • DevOps
  • Cloud Services
  • SaaS

 

 

Digital factory

Liity innovatiivisten yritysten joukkoon
Synlab, Kemira, Planet

 

Luo suunnitelma digiloikasta ja hyödynnä johtavia low-code teknologioita yhdessä eSystemsin kanssa. 
GET STARTED TODAY
bg1
03

LEGACY JÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

HALUKAS MUUTOKSEEN?
 • Globaalisti 70-85% IT budjeteista menee legacyjen ylläpitoon - etsitkö keinoja pienentää sitä? 
 • Haluatko parantaa asiakkaan ja loppukäyttäjän kokemusta?
 • Haluatko luoda uudelleenkäytettävää digitaalista pääomaa tai korjata liiketoimintaprosesseja?
 • Arkarruttaako vanhentuneisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit?
Päätavoitteemme on käyttäjäkokemuksen ja tuottavuuden parantaminen, kilpailuedun saavuttaminen sekä investointien varmistaminen.

Customer with a laptop

DIGITAALISEN OMAISUUDEN HALLINTA
Legacy järjestelmien uudistamisen yhteydessä on hyvä aloittaa digitaalisen omaisuuden suunnitelmallinen modernisointi ja kerryttäminen. eSystems tekee legacy järjestelmille katselmointeja ja tuottaa selvityksen niiden uudistamisesta, lopputuotoksena saat esimerkiksi: 
 • Tiekartan sovellusten asteittaisesta uudistamisesta ja käytöstä poistamisesta 
 • Suosituksen miten luoda yhtenäinen käyttäjäkokemus useampaan järjestelmään (esim käyttäen Live Style Guidea)
 • Suunnitelman Human-Centric Access Controlista eli mahdollisuudesta rajoittaa järjestelmän käyttöoikeuksia käyttäjän tunnistetietojen ja tarpeiden mukaisesti
 • Suunnitelman low-coden avulla tehtävän uudelleenkäytettävän digitaalisen pääoman kehittämisestä ja hyötypotentiaalista 
 • Suositukset liiketoimintaprosessien automatisoinnista AI vetoisella Workaton integraatio- ja automaatioalustalla

MODERNISAATION TOTEUTTAMINEN
Liiketoimintoja tukevat järjestelmät kehitetään usein eri teknologioita hyödyntäen, ja niiden kehityksessä otetaan huomioon tietyn liiketoiminnallisen siilon tarpeet. Tyypillisesti kokonainen liiketoimintaprosessi vaatiikin useiden järjestelmien, sähköpostien, taulukkolaskentojen ja manuaalisten toimenpiteiden yhdistelmää toimiakseen. Kuulostaako tutulta, mutta et tiedä mistä modernisointi kannattaisi aloittaa? 
On hyvä huomata, että kaikkia sovelluksia ei tarvitse modernisoida! Käytämme step-by-step -lähestymistapaa, jossa analysoimme järjestelmät ja annamme suosituksen, missä järjestyksessä ero nykytilanteen ja tavoitteidesi välillä kannattaisi kuroa umpeen. Voit valita projektit, jotka tuovat välitöntä arvoa liiketoiminnallesi, ja me hoidamme toimitukset nopeasti. 

 

Meeting with stakeholders

 

MITEN ESYSTEMS VOI AUTTAA SINUA?
Ymmärrämme, että legacy järjestelmäsi ovat yrityksen toiminnan kannalta elintärkeitä, ja että ne ovat toimineet menestyksekkäästi useiden vuosien ajan. Järjestelmien uudistamisessa ja liiketoimintaprosessien automatisoinnissa painopisteemme onkin luonnollisesti prosessien turvaaminen, mutta sen lisäksi tavoittelemme merkittävää liiketoiminnan tehokkuuden ja asiakas/loppukäyttäjäkokemuksen parantamista.
 
Legacy modernisoinnin projektimme ja palvelumme sisältävät:
 • Liiketoimintaprosessien automaatiotason nostamisen
 • Yhtenäisen käyttökokemuksen luomisen yrityksen järjestelmiin 
 • Uudelleenkäytettävien digitaalisten komponenttien toteutuksen ja käyttämisen
 • Modernien teknologioiden hyödyntämisen 
 
Modernisoinnin projektimme ja palvelumme tuottavat suosituksia ja toteutuksia:
 • Legacy järjestelmien käytön päättämiseen
 • Riskien hallintaan
 • Cost of ownershipin alentamiseen
 • Digitaalisen pääoman tunnistamiseen, suunnittelemiseen ja kertyttämiseen
 • Modernin arkkitehtuurin luomiseen

 

MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ ON YRITYKSELLESI? 
Modernisoinnin tiekartan luomisen ja sen low-code toteutuksen lopputuloksena saavutetaan seuraavat hyödyt : 
 • Kehittämisen nopeus ja ketteryys paranevat
 • Integraatiot ovat saumattomia
 • Tietoturva on sisäänrakennettu
 • Asiakaskokemus (CX/UX) on yhtenäinen ja huipputasoa 
 • Yrityksellä on uudelleenkäytettäviä komponentteja
 • Budjetin uudelleenkohdistaminen oleellisiin kohteisiin on mahdollista
 • Riskialttiit vanhat järjestelmät on korvattu moderneilla ratkaisuilla
 • Järjestelmien käyttöikä on pidempi

 

Create live style guides with OutSystems

 

Liity innovatiivisten yritysten joukkoon ja aloita modernisoinnin suunnittelu tänään
Kemira, Lapland Safaris, Planet Payment

 

Onko modernisointi ajankohtainen? eSystems on valmis suunnittelemaan ja toteuttamaan sen kanssasi.
GET STARTED TODAY
bg1
04

END-TO-END PROSESSIEN AUTOMATISOINTI

HALUKAS MUUTOKSEEN?
 • Etsitkö keinoja kulujen pienentämiseen?
 • Meneekö aikasi päivittäisten ongelmien ratkaisemiseen vaikka haluaisit tehdä pitkän aikavälin kehittämistä?
 • Tavoitteletko parannusta sekä operatiiviseen että prosessitehokkuuteen?  

 

VIRTAVIIVAISTA, TEHOSTA & TRANSFORMOI TULEVAISUUTTA VARTEN 
Yhteistyössä eSystemsin kanssa voit toteuttaa unelmasi liiketoimintaprosessien automaatioista. Toteutuksessa hyödynnämme visuaalista lähestymistapaa varmistaaksemme, että automaatioiden luominen on nopeaa ja muutosten tekeminen vaivatonta. Automaatiot toteutetaan käyttäen Workatoa, joka on Gartnerin johtavia teknologioita integraatioiden ja työnkulkujen automaatioiden saralla, AI avusteisuutta unohtamatta! Prosessien automaatisointi tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden automatisoida nykyiset prosessit ja saavuttaa tulevaisuuden tavoitteesi entistä nopeammin. Valjasta automaation voimat käyttöösi, jotta liiketoimintasi on valmis huomisen haasteisiin!

 

Automation concept

 

RÄÄTÄLÖITY RATKAISU LIIKETOIMINNALLISENA  EROTTAUTUMISTEKIJÄNÄ 
Yritykset, jotka haluavat erottautua markkinassa, tekevät asioita omalla tavallaan, paremmin kuin muut. eSystems toteuttaa juuri sinun liiketoimintaasi palvelevia räätälöityjä automaatioita ja järjestelmiä. Konsulttimme ja toteuttajamme ovat sinua varten, he automatisoivat prosessisi vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Automaatiot toteutetaan käyttäen Workaton kyvykkyyksiä - tekoälyä (AI), lukemattomia mahdollisuuksia kytkeytyä ympäröivään maailmaan jne. Näin  luot räätälöityjä ratkaisuja, jotka antavat kilpailuetua juuri sinulle.
Lue lisää automaatioista ja integraatioista, miten ne voivat auttaa sinun liiketoimintaasi:
Automation & Integration Services
Liity innovatiivisten yritysten joukkoon
Kemira, Lapland Safaris, Planet Payment

 

Valitse automaatio ylläpitääksesi päivittäistä toimintaa ja mullistaaksesi yrityksesi tulevaisuuden potentiaali
GET STARTED TODAY
bg1
05

LOW-CODE KÄYTÄNNÖSSÄ

HALUKAS MUUTOKSEEN?
 • Haluatko luoda kestävää liiketoiminnallista arvoa?
 • Oletko väsynyt muutostilanteiden vaatimiin isoihin IT -projekteihin?
 • Haluatko yksinkertaistaa tekemistä, prosesseja ja ennenkaikkea säästää aikaa?
 • Onko sinulla tiekartta, joka on toteutusta vaille valmis?

 

MIKSI LOW-CODE?
Low-code tarjoaa yrityksille arvoa mahdollistamalla korkealaatuiset enterprise-tasoiset järjestelmätoteutukset, jotka tehostavat ja digitalisoivat liiketoimintaprosesseja. Se mahdollistaa sulavan käyttäjäkokemuksen luomisen, joka ilahduttaa käyttäjiä ja edistää osaltaan digitaalista muutosta yrityksen sisällä. Valitsemalla low-coden valitset tien menestyksekkääseen ja ketterään digitaaliseen transformaatioon.

 

MITEN LOW-CODE OTETAAN KÄYTTÖÖN?
1.    Lähtölaukaus
Kokeile low-coden etuja valikoiduilla projekteilla
 • Validoi ja testaa low-coden soveltuvuutta ilman sitoumusta
 • Toteuta PoC ja/tai ensimmäinen MVP (Minimun viable product) projekti

Fast start and MVP

 

2.    Digital Factoryn perustaminen
Luo kyvykkyydet uudistuksen perustaksi 
 • Kouluta low-code tiimisi tai käytä toteutuskumppania
 • Aloita uudelleenkäytettävien komponenttien luominen
 • Lisää toimituskyvykkyyttä

Digital factory foundation

 

3.    Digital Factory tiimin käyttäminen
Aloita digitaalisen transformaation toteutus
 • Jatka tiekartan mukaisten projektien toteutusta
 • Tiimin parantuneen tuottavuuden avulla vastaat paremmin liiketoiminnan vaatimuksiin
 • Toimitukset perustuvat loppukäyttäjälähtöiseen ajatusmalliin
 • End-to-end prosessit ja käyttäjäpolut paranevat

Team connected

 

4.    Digital Factoryn skaalaaminen
Digital Factoryn toiminta ja pyörittäminen 
 • Kehitä useita isoja enterprise -tasoisia järjestelmiä
 • Laajenna sekä korvaa legacy ja SaaS järjestelmiä 
 • Ole vapaa toimittajalukoista
 • “Digital Strikeforce:”
  • Mahdollista jatkuva integraatio (continuous integration)
  • Mahdollista jatkuva toimittaminen 
  • Digitaalinen riippumattomuus toteutuu

Deployment

 

Liity innovatiivisten yritysten joukkoon
Kemira, Lapland Safaris, Planet Payment

 

Tehosta luovuutta ja palveluitasi – astu kohti saumatonta digitaalista tulevaisuutta yhdessä eSystemsin kanssa!
GET STARTED TODAY