Master data management servers room background

Masterdata

Vapauta data ja kerää tuotot.
Puhdista, konsolidoi, rikasta ja standardisoi data

Yllämainittu määrittää eSystemsin lähtökohdan.

Mikä on ongelma?

 • 85% tarkkuus
 • Useiden järjestelmien välinen datan synkronisaatio on mahdotonta
 • Kuka omistaa tiedon
 • Kuka saa muuttaa sitä
 • Kuka hyväksyy muutokset

Ydintieto asiakkaista, työntekijöistä, kustannuspaikoista, tavarantoimittajista sekä tuotteista mahdollistaa liiketoiminnan sulavan etenemisen kun tieto löytyy eheänä eri paikoista. Useimmiten tietoa käytetään järjestelmätasolla monissa eri sovelluksissa. Datan kasvavan monimuotoisuuden vuoksi sitä haetaan monista eri sovelluksista, ja eri kategorioita kattamalla tiedot muodostavat yhtenäisen suuremman tietokannan.

Konsolidoidun ja standardisoidun näkymän saaminen on kriittistä organisaatiolle nopeaan muutokseen vastaamiseen ja uusien ratkaisujen jalkauttamiseen. Ilman hallittua ja standardisoitua lähestymistapaa törmätään datan laatuongelmiin, ristiriitoihin sekä hitaaseen tuotantoon.

Katso parin minuutin videolta, miten voit hyödyntää Workatoa parantaaksesi datan esteettömyyttä Snowflakessa. 

eSystems MDM
Mullistamme Masterdatan hallinnan nopealla, viiden askeleen prosessilla:
1.   Identifioi datan lähteet
2.   Kuratoi data
3.   Luo integraatiovirtoja
4.   Harmonisoi & luo 2-suuntainen synkronointi
5.   Raportoi
Sinä käärit tuotot. eSystemsin MDM ratkaisut pähkinänkuoressa:
 • Harmonisaatio
  datan ja prosessien harmonisaatio sekä kaksisuuntainen synkronointi ​
 • Hallintakonsoli
  mahdollistaa hallinnan suoraan liiketoiminnalle​ tai tekniselle tiimille
 • MD API palvelu
  masterdataan pääsy, ​sen luominen ja hallinta ulkoisista sovelluksista
 • MD katalogi
  kuvaus kaikesta metatiedosta masterdata domainissa ​
 • MD tietokanta
  tietokantapohja ja –malli

Team working on research

Miksi Masterdata (MDM)?
Vapauta masterdata:
 • 360° näkymä asiakkaista, työntekijöistä ja tavarantoimittajista
 • Nosta asiakkaiden & työntekijöiden sitoutuneisuutta
 • Uudet palvelut ja liiketoimintamallit
 • Mahdollista prosessien harmonisaatio ja operaationaalinen tehokkuus
 • Legacy migraatio, uudelleenkäyttö tai eläköityminen
Hallitse data, joka on:
 • Liiketoiminnan ytimessä
 • Monimutkaista
 • Avainasemassa integraatioissa tai riippuvuuksissa
 • Avainasemassa tiedon elinkaarelle
 • Käytössä kaikkialla
 • Vaihtelevaa

MASTERDATA SUPERKYVYT:

01

MDM PERUSTA

HALUATKO
 • Vapauttaa ja puhdistaa dataa?
 • Tuoda prosessi- ja dataharmonisaatiota?
 • Mahdollistaa yksinkertaisen raportoinnin ja analytiikan?
LUO VAIVATTOMUUTTA VAHVALLA PERUSTALLA
eSystemsin kanssa Masterdatan perustan suunnittelu ja rakentaminen on yksinkertaistettu. Tarkoin määritellyllä räätälöidyllä prosessilla uudelleenmääritämme:
 • Arkkitehtuurin
 • Datan konsolidointiprosessin
 • Data API palvelut ja prosessit
 • Datan harmonisaatiosäännöt sekä -prosessit
 
Tämän lisäksi määrittelemme ja otamme käyttöön:
 • Säännöt ja prosessit datan puhdistamiseen ja rikastamiseen

eSystems MDM Strategy

 


Ota kuskin paikka & ole hyvässä seurassa
Kemira, LS, Planet, TSL

 

Vahvista perustuksia. Vahvista tiimiäsi datalla.
Varaa 15 min tapaaminen tästä ja aloita matkasi tänään.
 
 
02

MDM TOIMINNOT

HALUATKO
 • Tuoda operationaalista tehokkuuta?
 • Hallita prosesseja helposti?
 • Minimoida prosessien riskit?
partnerina toteutamme seuraavat:
 • Luodaan integraatiovirtoja
  • Integraatiovirtojen hallinta seuraa, miten datavirrat ja prosessit kulkevat, ja häiriön sattuessa ilmoittaa asianomaisille mahdollistaen tiimien välisen yhteistyön.
 • Jatkuva Masterdatan harmonisaatio
  • Aloitamme prosessin, jolla mahdollistetaan osastoille analytiikka masterdatalla.
 • Raportoinnin käytöönotto
  • Mahdollistamme päätöksenteon suhteessa eri vaatimuksiin ja sääntelyyn
  • Vaikutusanalyysi auttaa identifioimaan datapoikkeavuuksia ja minimoimaan datan laatuongelmia pidemmällä prosesseissa.

eSystems MDM Consultation

 

Ota kuskin paikka & ole hyvässä seurassa
Kemira, SynLab, Planet Payment
Priorisoi työvirtoja jatkuvassa tekemisessä.
Aloita tästä
03

MDM PALVELU

HALUATKO
 • Ottaa käyttöön MDM perustan ja toiminnot?
 • Vahvistaa ja laajentaa MDM kykyjäsi? 
 • Ulkoistaa MDM suunnittelun, rakennuksen ja ylläpidon?
MDM PALVELUPAKETTIIN KUULUU:
 • Täysin ulkoistettu MDM
 • Sekä MDM perusta että -toiminnot
 • eSystems tai OnPrem Infrastruktuuri
 • Rakennus- ja ylläpitokorvaus

eSystems MDM Experts working on packages

 

Ota kuskin paikka & ole hyvässä seurassa
Kemira, LS, Planet, TSL
 
Vaihda painopisteesi päivittäisestä tekemisestä pitkän aikavälin kehitykseen.
Aloita tästä
04

MDM STRATEGIA

HALUATKO
 • Määritellä MDM tarpeet?
 • Parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta?
 • Selkeän suunnitelman MDM potentiaalin hyödyntämiseen?
PALVELUMME RÄÄTÄLÖIDÄÄN TARPEIDEN MUKAAN.
MDM palvelumme sisältää:
 • Masterdata kokonaisuuksien analysointi ja priorisointi
 • Käyttötapauksen kehitys
 • Build vs. Buy -ajattelun
 • Arkkitehtuurin määrittely
 • Datan konsolidointi

 

 • Puhdistamisen ja prosessien määrittely
 • Datan rikastus ja -prosessien määrittely
 • Data harmonisaatio ja -prosessien määrittely
 • Data API palveluiden ja -prosessien määrittely

Automation concept

 

Ota kuskin paikka & ole hyvässä seurassa
Kemira, Lapland Safaris, Planet Payment
 
Koe, minkä muutoksen MDM mahdollistaa partnerin kanssa, joka taitaa määrittelyn ja käyttöönoton.
Aloita tästä